Kotimaiset Kasvikset ry | Inhemska Trädgårdsprodukter rf


Toiminta-ajatus

Kotimaiset Kasvikset ry toimii puutarhatuotteiden eli vihanneshedelmien, lehtivihannesten, juuresten, marjojen, hedelmien, perunoiden, sienien, kukkien ja taimistotuotteiden sekä kasvisjalosteiden laadun ja menekin edistäjänä.

Toiminta-ajatusta toteutetaan laaja-alaisesti kasvisketjussa tehtävän laatutyön, viestinnän, terveysvalistuksen, muun menekinedistämisen ja mainonnan keinoin.

Tavoitteet

Kotimaiset Kasvikset ry:n tavoitteena on

 • Edistää hyvien tuotantomenetelmien käyttöä suomalaisilla ruokaperuna- ja puutarhaviljelmillä ja -pakkaamoissa; tavoitteena parantaa tuotteiden laatua, tuoteturvallisuutta ja kuluttajien tyytyväisyyttä tuotteisiin ja näin lisätä kotimaisten kasvisten käyttöä sekä edistää suomalaisten kansanterveyttä.
 • Että jokainen suomalainen söisi vähintään puoli kiloa kasviksia päivässä. Tämän lisäksi tavoitteena on edistää koristekasvien käyttöä.

Sirkkalehtimerkki

 • Osaksi menekinedistämistoimintaa on luotu puutarhatuotteille ja perunalle käytettävä laatu- ja alkuperämerkki puhtaasti/kauniisti/kestävästi kotimainen, jota kutsutaan myös sirkkalehtimerkiksi. Kotimaiset Kasvikset hallinnoi merkkiä. Merkkiin liittyvät laatu-, menekinedistämis- ja viestintätoimet tehdään yhteistyössä yhdistyksen jäsenjärjestöjen kanssa.

Vuoden vihannes

 • Kotimaiset Kasvikset ry ja Puutarhaliitto ry valitsevat joka vuosi vuoden vihanneksen. Valinnalla halutaan edistää kyseisen kasviksen käyttöä ja viljelyä. Lue lisää Vuoden Vihannes-osiossa.

Teemaviikot

 • Kasvisten teemaviikoilla nostetaan kuukausittain esiin sesongin yksittäinen kasvis tai kasvisryhmä. Teemaviikkojen tarkoituksena on lisätä kyseisen tuotteen tunnettuutta ja edistää sen käyttöä kotitalouksissa. Myös kukille on omat teemaviikkonsa tai teemapäivänsä. Teemaviikkokalenterit löydät Media-osiossa.

Vuoden laatutuottaja

 • Yhdistys valitsee joka vuosi vuoden laatutuottajan laatumerkkiä käyttävien yritysten joukosta. Tunnustus annetaan hyvästä toiminnan ja tuotteiden laadusta. Laatutuottajat nimetään jäsenjärjestöjen esityksestä avomaavihannesten, perunan, hedelmän- ja marjantuotannon, taimitarhakasvien sekä kasvihuonekukkien ja -vihannesten osalta.  Lue lisää Vuoden laatutuottaja osiossa.

Laatutarha

 • Sirkkalehtimerkin käyttö edellyttää, että Laatutarha-ohjeistoa noudatetaan sirkkalehtilipulla merkittyjen kasvisten tuotannossa. Laatutarha- ohjeiston käyttöoikeudet omistaa ja ohjeistoa myös hallinnoi Kotimaiset Kasvikset ry. Vain Kotimaiset Kasvikset ry:llä on oikeus muuttaa ja päivittää Laatutarhaohjeistoja. Lue lisää Laatujärjestelmät osiossa.

 


 

Vår verksamhetsidé

Inhemska Trädgårdsprodukter rf verkar för att främja kvalitet och åtgång av trädgårdsprodukter såsom olika slags grönsaker, frukt, bär, matsvamp, rotfrukter, potatis, blommor, prydnadsväxter och plantskoleväxter samt förädlade vegetabilier.

Verksamhetsidén förverkligas genom ett brett samarbete inom frukt&grönt kedjan. Verksamheten omfattar kvalitetsarbete, informering, samt folkhälso- och handelsbefrämjande verksamhet.

Vårt mål är:

 • Att främja goda odlingsmetoder i finländska matpotatis- och trädgårdsodlingar samt -packerier. Målet är att främja produkternas kvalitet, produktsäkerhet och konsumentbelåtenheten och på så sätt öka konsumtionen av inhemska trädgårdsprodukter samt främja folkhälsan.
 • Att varje finländare skulle dagligen konsumera minst ett halvt kilogram vegetabilier. Vårt mål är dessutom att öka användningen av prydnadsväxter.

Hjärtbladmärket

 • Som en del av vår verksamhet för att befrämja konsumtionen har hjärtbladmärket skapats. Rent/vackert/hållbart inhemsk -märket används som ett kvalitets och ursprungsmärke för trädgårdsprodukter och det kallas i dagligt tal även för hjärtbladmärket eller flaggmärket. Inhemska Trädgårdsprodukter rf äger och administrerar märket. Kvalitetsbefrämjande-, handelsbefrämjande- och informationsverksamheten som är kopplad till märkesanvändningen ombesörjs i samarbete med Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s medlemsorganisationer.

Årets grönsak

 • Inhemska Trädgårdsprodukter rf och Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet rf utser årligen årets grönsak. Med utnämndandet önskar man öka ifrågavarande produkts användning och odling. Mer informatio på finska på sidan Vuoden Vihannes.

Temaveckor

 • Med temaveckorna lyfter vi månatligen fram säsongens växt eller växtgrupp. På så vis önskar man öka kunkapen om ifrågavarande produkt och öka dess användning i hushållen. Även blommor och prydnadsväxter har sina temaveckor eller temadagar. Temaveckorna finns i pdf form på finska på sidan Media.

Årets kvalitetsproducent

 • Bland alla företag som använder hjärtbladmärket utser röreningen årligen årets kvalitetsproducent. Erkännandet ges för god produktionsverksamhet och fin produktkvalitet. Kandidaterna för utnämningen väljs först ut av våra medlemsorganisationer inom frilandsgrönsaks-, matpotatis, bär- och frukt-, plantskole-, samt växthusgrönskas- och växthusprydnadsväxtproduktion.  Mer om årets kvalitetsproducenter på finska på sidan Vuoden laatutuottaja.

Kvalitetsgård

 • Hjärtbladmärkesanvändningen förutsätter att man efterföljer Kvalitetsgård -riktlinjerna inom den produktion som omfattas av hjärtbladmärkesanvändningsrätten. Kvalitetsgård -riktlinjerna ägs och administreras av Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Därmed har enbart Inhemska Trädgårdsprodukter rf rätten att ändra och uppdatera Kvalitetsgårdsriktlinjerna. Mer information om Kvalitetsgård finns även på svenska på sidorna Laatujärjestelmät.