Kotimaiset Kasvikset ry


Toiminta-ajatus

Kotimaiset Kasvikset ry toimii puutarhatuotteiden eli vihanneshedelmien, lehtivihannesten, juuresten, marjojen, hedelmien, perunoiden, sienien, kukkien ja taimistotuotteiden sekä kasvisjalosteiden laadun ja menekin edistäjänä.

Toiminta-ajatusta toteutetaan laaja-alaisesti kasvisketjussa tehtävän laatutyön, viestinnän, terveysvalistuksen, muun menekinedistämisen ja mainonnan keinoin.

Tavoitteet

Kotimaiset Kasvikset ry:n tavoitteena on

  • Edistää hyvien tuotantomenetelmien käyttöä suomalaisilla ruokaperuna- ja puutarhaviljelmillä ja -pakkaamoissa; tavoitteena parantaa tuotteiden laatua, tuoteturvallisuutta ja kuluttajien tyytyväisyyttä tuotteisiin ja näin lisätä kotimaisten kasvisten käyttöä sekä edistää suomalaisten kansanterveyttä.
  • Että jokainen suomalainen söisi vähintään puoli kiloa kasviksia päivässä. Tämän lisäksi tavoitteena on edistää koristekasvien käyttöä.

Sirkkalehtimerkki

  • Osaksi menekinedistämistoimintaa on luotu puutarhatuotteille ja perunalle käytettävä laatu- ja alkuperämerkki puhtaasti/kauniisti/kestävästi kotimainen, jota kutsutaan myös sirkkalehtimerkiksi. Kotimaiset Kasvikset hallinnoi merkkiä. Merkkiin liittyvät laatu-, menekinedistämis- ja viestintätoimet tehdään yhteistyössä yhdistyksen jäsenjärjestöjen kanssa.

Vuoden vihannes

  • Kotimaiset Kasvikset ry ja Puutarhaliitto ry valitsevat joka vuosi vuoden vihanneksen. Valinnalla halutaan edistää kyseisen kasviksen käyttöä ja viljelyä. Lue lisää Vuoden Vihannes-osiossa.

Teemaviikot

  • Kasvisten teemaviikoilla nostetaan kuukausittain esiin sesongin yksittäinen kasvis tai kasvisryhmä. Teemaviikkojen tarkoituksena on lisätä kyseisen tuotteen tunnettuutta ja edistää sen käyttöä kotitalouksissa. Myös kukille on omat teemaviikkonsa tai teemapäivänsä. Teemaviikkokalenterit löydät Media-osiossa.

Vuoden laatutuottaja

  • Yhdistys valitsee joka vuosi vuoden laatutuottajan laatumerkkiä käyttävien yritysten joukosta. Tunnustus annetaan hyvästä toiminnan ja tuotteiden laadusta. Laatutuottajat nimetään jäsenjärjestöjen esityksestä avomaavihannesten, perunan, hedelmän- ja marjantuotannon, taimitarhakasvien sekä kasvihuonekukkien ja -vihannesten osalta.  Lue lisää Vuoden laatutuottaja osiossa.

Laatutarha

  • Sirkkalehtimerkin käyttö edellyttää, että Laatutarha-ohjeistoa noudatetaan sirkkalehtilipulla merkittyjen kasvisten tuotannossa. Laatutarha- ohjeiston käyttöoikeudet omistaa ja ohjeistoa myös hallinnoi Kotimaiset Kasvikset ry. Vain Kotimaiset Kasvikset ry:llä on oikeus muuttaa ja päivittää Laatutarhaohjeistoja. Lue lisää Laatujärjestelmät osiossa.