Sirkkalehtimerkkikäyttäjät ja Laatutarha-auditoidut yritykset


 

auditointi Sirkkalehtimerkin käyttäjät ja auditoidut yritykset
Luettelo Excel muodossa  – päivitetty: 9.3.2023
puhtaastirent

 

Hakiessaan Sirkkalehtimerkin käyttöoikeutta Kotimaiset Kasvikset ry:ltä yritys sitoutuu muun muassa ympäristön ja tuoteturvallisuuden huomioonottavaan tuotantotapaan. Tuotannon tulee täyttää Laatutarha -ohjeiston tai muun Kotimaiset Kasvikset ry:n hyväksymän laatujärjestelmän vaatimukset. Sirkkalehtimerkin käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan markkinointimaksun perusteena käytettävät tiedot Kotimaiset Kasvikset ry:n valtuuttamalle taholle ja maksamaan vuosittain kerättävän markkinointimaksun.

Sirkkalehtimerkin käyttäjien lisäksi on paljon yrityksiä, joilla on voimassa oleva auditointi (Laatutarha, IP-sertifiointi tai muu erikseen hyväksytty laatujärjestelmäsertifikaatti)  mutta ei Sirkkalehtimerkin käyttöön oikeuttavaa sopimusta, koska esimerkiksi ostaja vaatii Laatutarha-auditointia.

Yritykset, joilla on voimassa oleva Laatutarha-auditointi, sisältyvät yllä olevaan luetteloon.

Luettelo yrityksistä, joilla on IP-sertifiointi voimassa, on osoitteessa www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/.

Jos on syytä epäillä, että Sirkkalehtimerkin käyttöoikeus ei ole voimassa, eikä yrityksen nimi ole yllä olevassa Sirkkalehtimerkki-rekisterissä, lähetä asiaa koskeva tiedustelu sähköpostitse osoitteeseen annamarja.vilander@puutarhaliitto.fi.