Hakumenettely


  • Laatumerkin käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa kasviksia viljelevälle ja/tai suomalaisia kasviksia pakkaavalle yritykselle.
  • Vastuu laadusta on pakkaajalla ja näin ollen kasviksia välittävät yritykset eivät voi saada laatumerkin käyttöoikeutta.
  • Yrittäjä täyttää yhdistyksestä tilatun tai nettisivuilta tulostetun sopimuslomakkeen.
  • Allekirjoitettu sopimuslomake palautetaan Kotimaisiin Kasviksiin, jonka hallitus käsittelee sopimuksen  ja hyväksytty sopimus palautetaan yrittäjälle.
  • Merkinkäyttöoikeus tulee voimaan, kun yritys on auditoitu.

 

Merkinkayttösopimus viljelijälle (täytettävä pdf)

Merkinkäyttösopimus pakkaamoille (pdf)

Merkinkäyttösopimus valmisajalle (jalostajat) (pdf)

puhtaastirent    kauniistivackert    kestavastihardigt