Hakumenettely | Ansökningsförfarandet


  • Laatumerkin käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa kasviksia viljelevälle ja/tai suomalaisia kasviksia pakkaavalle yritykselle.
  • Vastuu laadusta on pakkaajalla ja näin ollen kasviksia välittävät yritykset eivät voi saada laatumerkin käyttöoikeutta.
  • Yrittäjä täyttää yhdistyksestä tilatun tai nettisivuilta tulostetun sopimuslomakkeen.
  • Allekirjoitettu sopimuslomake palautetaan Kotimaisiin Kasviksiin, jonka hallitus käsittelee sopimuksen  ja hyväksytty sopimus palautetaan yrittäjälle.
  • Merkinkäyttöoikeus tulee voimaan, kun yritys on auditoitu.

 

 

puhtaastirentkauniistivackertkestavastihardigt

 

Ansökan om märkesanvändningsrätt

  • Kvalitetsmärkets användningsrätt kan beviljas företag som odlar eller som packar inhemska trädgårdsprodukter i Finland.
  • Kvalitetsansvaret är hos förpackaren och därmed kan märkesanvändningsrätten inte beviljas till förmedlare av trädgårdsprodukter.
  • Företagaren fyller i ansökningsblanketten (avtalsblanketten).
  • Den undertecknade ansökningsblanketten lämnas till Inhemska Trädgårdsprodukter, varefter föreningens styrelse behandlar ansökan och den godkända ansökan returneras till företagaren.
  • Märkesanvändningsrätten träder i kraft när företaget genomgått en auditering.