Kasvisruoka


Käytön syitä

Kasvissyöjien määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina nopeasti. Kasvisruokailijoita ovat sekä nuoret että aikuiset, erityisesti naiset.

Tärkeimmät kasvisruokavalion noudattamisen syyt:

  • uskonnolliset (esim. adventistit, hindut ja buddhalaiset)
  • eettiset (esim. eläinten tappamista pidetään epäoikeudenmukaisena)
  • filosofiset (esim. kasvissyönti vaikuttaa henkiseen tasapainoon myönteisesti)
  • ekologiset (esim. lihantuotannon katsotaan olevan maapallon peltojen tuhlausta)
  • taloudelliset (esim. eläinproteiinin tuottaminen kalliimpaa kuin kasviproteiinin)
  • terveydelliset (esim. kasvisten sisältämät terveyttä ylläpitävät ja sairauksien riskiä vähentävät ominaisuudet, painonhallinta)
  • uteliaisuus ja muotisyyt (esim. ajan hengessä pysyminen osoitetaan ruokavaliolla)