Sopimus Sirkkalehtimerkin käytöstä | Avtal om Hjärtbladsmärkets användningsrätt


Kotimaiset Kasvikset ry hallinnoi suomalaisen puutarhatuotannon yhteistä laatumerkkiä, eli Sirkkalehtimerkkiä. Kuluttaja liittää merkkituotteeseen mielikuvia hyvästä laadusta ja tuoteturvallisuudesta. Sirkkalehtimerkki on tutkitusti erittäin tunnettu kuluttajien keskuudessa. Sirkkalehtimerkki on selkeä tapa viestiä tuotteen alkuperästä, jonka merkitys tuotteen ostopäätöstä tehtäessä on lisääntynyt. Merkin tunnettuus ja siihen liittyvät myönteiset mielikuvat tuotteen turvallisuudesta ja hyvästä laadusta vauhdittavat tuotteiden menekkiä.

Sirkkalehtimerkkiä saa käyttää viljelijä tai pakkaaja, joka:

 

puhtaastirent kauniistivackert kestavastihardigt
Syötävillä tuotteilla
På ätliga produkter
Kukilla
På blommor
Taimitarhatuotteille
På plantskoleprodukter

 

 

Avtal om användning av Hjärtbladsmärket

Inhemska Trädgårdsprodukter rf administrerar det gemensamma kvalitetsmärket för finländsk trädgårdsproduktion som vi kallar för Hjärtbladsmärket. Hjärtbladsmärket informerar kunden om produktens finländska ursprung. Märket är väl känt och de postivia associationerna starkt förknippade med märket, gällande kvalitet- och produktsäkerhet, befrämjar produkternas försäljning.

Hjärtbladsmärket kan användas av ett företag som: