Tilaa auditointi & anna palaute | Beställ auditering & ge respons


Kaikki puutarhatuotteita ja ruokaperunaa viljelevät yritykset voivat tilata auditoinnin. Auditoinnilla voi osoittaa, että yrityksen toiminta vastaa Laatutarha-ohjeiston vaatimuksia hyvistä tuotantotavoista. Tilauksen voi  lähettää sähköpostilla annamarja.vilander@puutarhaliitto.fi.

Beställ auditering & ge respons!

Alla gårdar som odlar trädgårdsprodukter eller matpotatis kan beställa en auditering. Via auditering kan man påvisa att verksamheten i företaget motsvarar de goda produktionsmetoder som ingår i Riktlinjer för kvalitetsodling. Blanketten kan skickas per email annamarja.vilander@puutarhaliitto.fi