Vitamiinit


Vitamiinit ovat ravintoaineita, joiden keskeinen tehtävä on osallistua ihmisen aineenvaihdunnan säätelyyn. Vitamiinit eivät muodosta elimistössä energiaa, mutta monet niistä ovat välttämättömiä tapahtumissa, joissa tuotetaan energiaa. Vitamiinit osallistuvat myös solujen muodostumiseen ja niiden rakenteen ylläpitämiseen. Jokaisella vitamiinilla on elimistössä oma tehtävänsä. Pääsääntöisesti vitamiineja on saatava ravinnosta sellaisenaan. Vitamiinit jaetaan vesiliukoisiin ja rasvaliukoisiin vitamiineihin.

Vesiliukoiset vitamiinit ovat vitamiineja, jotka liukenevat helposti ruoan ja elimistön nesteisiin. Vesiliukoiset vitamiinit ovat kaikki B-ryhmän vitamiinit ja C-vitamiini. Vesiliukoisten vitamiinien säännölliseen saantiin on kiinnitettävä huomiota, koska ne eivät varastoidu elimistöön. Elimistön tarpeen ylittävät määrät erittyvät virtsaan.

Rasvaliukoiset vitamiinit ovat vitamiineja, jotka eivät liukene ruoka-aineiden ja elimistön veteen vaan ainoastaan rasvaan.

Rasvaliukoiset vitamiinit imeytyvät rasvojen tavoin, ja tarpeen ylittävät määrät elimistö varastoi tavallisesti maksaan tai rasvakudoksiin. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-, D-, E-, ja K-vitamiinit.

Vitamiinit, niiden tärkeimmät lähteet ja tärkeimmät tehtävät elimistössä