Laadun ylläpitäminen


Puutarhatuotteiden houkuttelevuus ja hyvä laatu lisäävät kuluttajatyytyväisyyttä ja kuluttajien kiinnostusta ostaa tuotteita. Laatuun vaikuttavat

  • hyvät tuotantomenetelmät
  • nopea jakelu viljelijältä kuluttajalle
  • oikeat säilytysolosuhteet
  • hellävarainen käsittely ja tuotteiden oikeat käyttötavat

Pakkausajankohdan merkitsemisellä ja sadonkorjuun jälkeisellä nopealla jäähdytyksellä voi parantaa tuotteen hyvän laadun ylläpitämistä.

Kylmäketjun varmistaminen

Korjuun jälkeen nopeasti jäähdytetyn tuotteen laatu säilyy pidempään hyvänä, joten hävikki jää ketjun kaikissa vaiheissa pienemmäksi. Jäähdytys pidentää tuotteiden hyllyikää ja varmistaa tuotteiden maun ja ravitsemuksellisten ominaisuuksien säilymisen hyvinä mahdollisimman pitkään. Kylmäketjun tehostaminen parantaa tuotteiden kilpailukykyä.

Kotimaiset Kasvikset ry on tehnyt kasvisten pakkaajille pikajäähdytysoppaan, jossa esitellään nopean jäähdytyksen teknisiä ratkaisuja.

Kylmä pidentää ikää -esite

Pakkausajankohdan merkitseminen

Varustamalla tuote-erän pakkauspäivämäärällä tai erätunnisteella varmistat, että tukku- ja vähittäiskaupat voivat seurata tuotteiden ikää ja myydä tuotteet saapumisjärjestyksessä. Mahdollisen reklamaation sattuessa myös laatuvian syyn ja vastuiden arviointi helpottuu. Pakkauspäivämäärän merkitseminen tuoretuotteissa on pakollista ruokaperunapakkauksissa ja itupakkauksissa, muiden tuotteiden osalta pakkausajankohdan merkintä on suositeltavaa.

Yleisin tapa merkitä pakkausajankohta on päivän järjestysnumeron kirjaaminen tukkupakkauksiin.

Pakkausajankohdan merkitsemisen yhteydessä voidaan samalla kertaa merkitä myös esimerkiksi pakkauskoko ja kokoluokka. Jos etiketissä on alla olevan esimerkin kaltainen taulukko, soveltuu etiketti moniin eri pakkauksiin. Tällöin taulukon alla on hyvä lukea: Leiman sijainti osoittaa pakkauskoon ja tuotteen kokoluokan.

koko 3 kg 5 kg 10 kg
40-60 mm 123
50-70 mm
70-90 mm

Etiketin mukaan pakkauksessa olisi siis viisi kiloa 40-60 millistä tuotetta, joka on pakattu 2. toukokuuta (päivä numero 123).

lue lisää >
Tulkitse tuotteen tuoreus oikein
Sijoita toimivaan pakkaukseen