Menekinedistäminen ja markkinointimaksut


Mainonnan avulla pyritään lisäämään kulutusta ja vahvistetaan kuluttajien myönteistä suhtautumista puutarhatuotteisiin ja ruokaperunaan.

Puutarhatuotteiden mainonta hoidetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Mainoskampanjat suunnitellaan pääsääntöisesti viljelijäjärjestöissä. Mainosmaksun maksaminen on edellytyksenä Kotimaiset Kasvikset ry:n sirkkalehtilipun käytölle.

Kunkin tuoteryhmän toimialajärjestö kerää viljelijöiltä markkinointimaksun. Puutarhatuotteiden mainosmaksut kerätään niin, että laskut tulevat viljelijäjärjestöiltä ja ne koskevat kaikkia tuottajia, joiden kasvikset päätyvät tuoreena vähittäis- tai suurkeittiökäyttöön. Maksuperusteet vahvistetaan vuosittain. Mikäli viljelijä ei maksa markkinointimaksua, menettää hän merkinkäyttöoikeuden.

Mainosmaksujen keräyssuunnitelma ja -aikataulu