Inhemska Trädgårdsprodukter rf


 

 

Vår verksamhetsidé

Inhemska Trädgårdsprodukter rf verkar för att främja kvalitet och åtgång av trädgårdsprodukter såsom olika slags grönsaker, frukt, bär, matsvamp, rotfrukter, potatis, blommor, prydnadsväxter och plantskoleväxter samt förädlade vegetabilier.

Verksamhetsidén förverkligas genom ett brett samarbete inom frukt&grönt kedjan. Verksamheten omfattar kvalitetsarbete, informering, samt folkhälso- och handelsbefrämjande verksamhet.

Vårt mål är:

  • Att främja goda odlingsmetoder i finländska matpotatis- och trädgårdsodlingar samt -packerier. Målet är att främja produkternas kvalitet, produktsäkerhet och konsumentbelåtenheten och på så sätt öka konsumtionen av inhemska trädgårdsprodukter samt främja folkhälsan.
  • Att varje finländare skulle dagligen konsumera minst ett halvt kilogram vegetabilier. Vårt mål är dessutom att öka användningen av prydnadsväxter.

Hjärtbladmärket

  • Som en del av vår verksamhet för att befrämja konsumtionen har hjärtbladmärket skapats. Rent/vackert/hållbart inhemsk -märket används som ett kvalitets och ursprungsmärke för trädgårdsprodukter och det kallas i dagligt tal även för hjärtbladmärket eller flaggmärket. Inhemska Trädgårdsprodukter rf äger och administrerar märket. Kvalitetsbefrämjande-, handelsbefrämjande- och informationsverksamheten som är kopplad till märkesanvändningen ombesörjs i samarbete med Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s medlemsorganisationer.

Årets grönsak

  • Inhemska Trädgårdsprodukter rf och Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet rf utser årligen årets grönsak. Med utnämndandet önskar man öka ifrågavarande produkts användning och odling. Mer informatio på finska på sidan Vuoden Vihannes.

Temaveckor

  • Med temaveckorna lyfter vi månatligen fram säsongens växt eller växtgrupp. På så vis önskar man öka kunkapen om ifrågavarande produkt och öka dess användning i hushållen. Även blommor och prydnadsväxter har sina temaveckor eller temadagar. Temaveckorna finns i pdf form på finska på sidan Media.

Årets kvalitetsproducent

  • Bland alla företag som använder hjärtbladmärket utser röreningen årligen årets kvalitetsproducent. Erkännandet ges för god produktionsverksamhet och fin produktkvalitet. Kandidaterna för utnämningen väljs först ut av våra medlemsorganisationer inom frilandsgrönsaks-, matpotatis, bär- och frukt-, plantskole-, samt växthusgrönskas- och växthusprydnadsväxtproduktion.  Mer om årets kvalitetsproducenter  på sidan Årets Kvalitetsproducent.

Kvalitetsgård

  • Hjärtbladmärkesanvändningen förutsätter att man efterföljer Kvalitetsgård -riktlinjerna inom den produktion som omfattas av hjärtbladmärkesanvändningsrätten. Kvalitetsgård -riktlinjerna ägs och administreras av Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Därmed har enbart Inhemska Trädgårdsprodukter rf rätten att ändra och uppdatera Kvalitetsgårdsriktlinjerna. Mer information om Kvalitetsgård finns på sidorna Kvalitetsgårdsriktlinjer.