Hallitus


Yhdistyksen hallitus | 2021 | Föreningens styrelse

Johan Åberg, pj. | ordf., työvaliokunta | arbetsutskottet (SLC)
Timo Taulavuori, varapj.| viceordf., työvaliokunta | arbetsutskottet (Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry | rf)
Jyrki Jalkanen, työvaliokunta | arbetsutskottet (Kauppapuutarhaliitto | Handelsträdgårdsförbundet)
Tarja Matomäki 
 (Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto | Frukt- och Bärodlarnas förbund)
Kenneth Forsman (Ruokakesko Oy | Kesko)
Johanna Smith (SLC)
Ingrid Träskman (MTK/avomaanvihannesyhdistykset | MTK/frilandsgrönsaksföreningarna)
Stefan Nordman (MTK:n perunavaliokunta | MTK:s potatisutskott)

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii | Som sekreterare utanför styrelsen verkar:
Jyri Uimonen, (Taimistoviljelijät ry | Plantskoleodlarna rf)