Viljelmän Laatutarha


Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa kasvisten ja koristekasvien tuotannon vastuullisuus, mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus, työntekijöiden hyvät työolot ja kasvisten elintarviketurvallisuus. Perusvaatimuksena on noudattaa Suomen lakia, hyviä kauppatapoja ja voimassa olevia työehtosopimuksia. Laatutarha-ohjeisto on Ruokaviraston toimesta arvioitu elintarvikelain nojalla kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi. Samalla Ruokavirasto on tarkastanut myös kasvinterveyttä ja lannoitteita koskevat kohdat.

Kotimaiset Kasvikset ry omistaa Laatutarha-ohjeiston käyttöoikeudet ja hallinnoi sitä.

Jotta Laatutarha-ohjeiston käyttöönotto sujuisi mahdollisimman helposti, Puutarhaliiton nettisivulle on koottu erilaisia mallilomakkeita, artikkeleita ja ohjeita. Lisätietoja Laatutarha-ohjeistosta: hanna.skogster@puutarhaliitto.fi.