Laatuvaatimukset ja pakkausmerkinnät


Laatuvaatimuksissa tuotteet luokitellaan eli lajitellaan ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella. Luokat ovat ekstra, I ja II. Tuotteen haltija on aina vastuussa siitä, että tuote vastaa ilmoitettua laatuluokkaa.

  • Ekstra-luokka: Laadun on oltava erinomainen. Kasvisten on oltava muodoltaan, kehitykseltään ja väriltään lajikkeelle tyypillisiä. Tuotteiden on oltava virheettömiä.
  • I-luokka: Kasvisten on oltava lajikkeelle tyypillisiä ja laadun on oltava hyvä. Sallittuja ovat vähäiset virheet, jotka eivät vaikuta tuotteen säilyvyyteen tai yleisvaikutelmaan.
  • II-luokka: Kasvisten on oltava kauppakelpoisia. Ne eivät vastaa ylempien luokkien vaatimuksia, mutta täyttävät vähimmäisvaatimukset.

EU määrittelee pakolliset erityisvaatimukset laatuluokituksineen kymmennelle tuotteelle.Katso tarkemmin kohdasta Pakolliset EU-normit tai laatuluokitukset. Muille tuotteille on käytössä yleisvaatimukset ja ne ovat vapaaehtoisen laatuluokituksen piirissä.

Sirkkalehtimerkkiä tulee käyttää ainoastaan hyvän tai erinomaisen laadun merkkinä! Tästä seuraa että sirkkalehtimerkin käyttäminen on sallittu vain 1. luokan ja ekstraluokan laatuvaatimukset täyttävillä kasviksilla. Ainoana poikkeuksena on ruokasipuli, jolla merkkiä saa käyttää myös 2. luokan tuotteilla.  Käytännössä tämä tarkoitaa, että sirkkalehtimerkkituotteille joille EU:n toimesta ei ole asetettu pakollinen laatuluokitus tulee käyttää Kotimaiset Kasvikset ry:n suosittelemia laatustandardeja. Kasvisjalosteisiin ei merkitä laatuluokkaa.

Laatuvaatimusten soveltamisala

  • Laatuvaatimukset koskevat kuluttajille ja suurtalouksille tuoreena myytäviä kokonaisia kasviksia ja ne ovat voimassa kaikissa kaupanpitämisen vaiheissa
  • Laatuvaatimukset eivät koske tuotteita, jotka tuottaja myy suoraan kuluttajalle esimerkiksi torikaupassa tai suoramyyntinä tilalta.
  • Myöskään teolliseen jalostukseen, suurtalouksille tai pakkaamoon toimitettavien tuotteiden ei tarvitse täyttää annettuja laatuvaatimuksia.

Pakkaus, tasalaatuisuus ja pakkausmerkinnät

  • Kaikkien pakkausten osalta edellytetään tuotteiden olevan samaa alkuperää, lajiketta ja laatuluokkaa.
  • Tuotteet on pakattava siten, että ne tulevat suojatuksi sopivalla tavalla. Pakkausmateriaalien on oltava uusia ja/tai puhtaita sekä elintarvikkeille haitattomia.
  • Kaupallisilla tiedoilla varustettujen materiaalien, esimerkiksi papereiden ja leimojen käyttö pakkauksissa sallitaan, jos painomuste ja tarrojen liima on myrkytöntä.
  • Lisätietoja Ruokaviraston sivulla: Kasvisten merkintävaatimukset