Avtal om Hjärtbladsmärkets användningsrätt


Avtal om användning av Hjärtbladsmärket

Inhemska Trädgårdsprodukter rf administrerar det gemensamma kvalitetsmärket för finländsk trädgårdsproduktion som vi kallar för Hjärtbladsmärket. Hjärtbladsmärket informerar kunden om produktens finländska ursprung. Märket är väl känt och de postivia associationerna starkt förknippade med märket, gällande kvalitet- och produktsäkerhet, befrämjar produkternas försäljning.

Hjärtbladsmärket kan användas av ett företag som:

puhtaastirent kauniistivackert kestavastihardigt
På ätliga produkter På blommor På plantskoleprodukter


Här finns Hjärtbladsmärket och dess grafiska riktlinjer