Rekommenderande märkningar på förpackningar


 

Vid sidan av de obligatoriska märkningarna rekommenderar vi följande:

  • Kvalitetsmärke
  • Terveydeksi – Puoli kiloa päivässä-märke, se nedan
  • Hjärtmärket

Puoli kiloa päivässa – ”ett halvt kilo om dagen” har på en kort tid blivit allmänt känt. Märkningen Terveydeksi – (för hälsa) på förpackningen berättar att produkterna i förpackningen ingår i rekommendationen om ett halvt kilo grönsaker om dagen. Kom med i kampanjen med dina produkter. Märket får användas gratis.

Märket får inte användas på förpackningar med potatis eller prydnadsväxter, safter, konserver, marmelader eller torkad frukt.

Märket får användas endast av odlare som har rätt att använda kvalitetsmärken Märket får användas på alla förpackningar för grönsaker, frukt och bär.
Svartvit logo Logo i färg, utan hjärtbladsflaggen
Logo i färg Adress till odlarens egen webbsida

Tips på hur produkten kan användas, recept, förvaringsråd

Läs mer: Miten haen merkinkäyttöoikeutta?