Medlemsföreningar


Medlemsföreningar som grundat föreningen:

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf 
Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry | rf
Kauppapuutarhaliitto ry | Handelsträdgårdsförbundet rf
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry | Frukt- och Bärodlarnas förbund rf

Stödjande medlemmar:

Yara Suomi Oy
Inex Partners Oy
Ruokakesko Oy
Tuko Logistics Oy
Ålands Trädgårdshall Anl
Luomuliitto ry
Maaseudun työnantajaliitto ry
ProAgria Keskusten Liitto
Marttaliitto ry
Teollisuusliitto
Suonenjoen seudun marjanviljelijät ry
Svenska Lantbrukssällskapens Förbund rf
Svenska Trädgårdsförbundet rf
Taimistoviljelijät ry | Plantskoleodlarna rf