Obligatorska märkningar på förpackning


 

På förpackningen måste alltid finnas utmärkt:

  • ursprungsland, odlingsland
  • förpackarens namn och adress
  • Produktens ursprungsland, det vill säga odlingsland, måste alltid sättas ut tillsammans med information om förpackaren, även då förpackarens hemland är det samma som odlingslandet. Urspungslandet kan anges med landets namn eller adjektiv ex. Finland, finländsk

Andra uppgifter som ofta krävs: (obligatoriska för produkter med produktspecifika krav)

  • kvalitetsklasss: extra, I klass och II klass

Dessutom finns produktspecifika märkningskrav på sort och storleksklass:

  • Sorten bör anges på följande produkter: apelsin, äpple, päron och vindruvor.
  • Konsumenförpackningar som inte vägs vid försäljningstillfället måste vara märkta med hur mycket de innehåller, till exempel nettovikt.
  • partiets kod eller förpackningsdag på partiförpackningar

Den så kallade lagstiftningen om spårbarhet förutsätter att odlaren registerar de partier hen sålt. Genom att märka partier som sålts på samma dag med en partikod garanteras att produkterna kan spåras. Vid en eventuell tillbakadragning från marknaden kan effekterna begränsas till att gälla enbart produkter från en viss dag.

Vaihtoehtoja erätunnuksen merkitsemiseen

Obligatorisk information på varor som säljs i lösvikt

  • kvalitetsklass: extra klass, I klass och II klass (obligatoriskt för produkter med specialkrav)
  • ursprungsland, det vill säga odlingsland
  • Sort måste anges på följande produkter: apelsin, äpple, päron och vindruvor.

Läs mer om ämnet på Livsmedelsverkets sidor