Bibehållen kvalitet


Bibehållen kvalitet

Lockande trädgårdsprodukter och god kvalitet ökar kundernas belåtenhet och intresse för att köpa produkten, Kvaliteten påverkas av

  • goda produktionsmetoder
  • snabb distribution från odlaren till konsumenten
  • rätta lagringsförhållanden
  • varsam hantering och rätt användning av produkterna

God kvalitet bevaras genom att produkten snabbt kyls ner efter skörd och märks med förpackningsdatum.

Kylkedjan måste säkras

En produkt som snabbt kyls ner efter skörden hålls längre färsk. Det här leder till mindre svinn i alla följande steg. Nedkylning förlänger produkternas hållbarhet och bevarar produkternas smak och näringsinnehåll så långe som möjligt. Att effektivera kylkedjan förbättrar produkternas konkurrenskraft.

Inhemska Trädgårdsprodukter rf har gjort en guide med olika tekniska lösningar för hur man snabbt kyler ner produkter.

Kylmä pidentää ikää -esite

Märkning av förpackningsdatum

Produkter som är märkta med förpackningsdatum eller partikod gör det möjligt för parti- och detaljhandeln att följa med produkternas ålder och sälja dem i rätt ordning. Vid eventuella reklamationer blir det lättare att utreda orsakerna till felen och ansvarsfrågan. Det är obligatoriskt att märka förpackad matpotatis och groddar med förpackningsdatum, för andra produkter rekommenderas denna märkning.

Det vanligaste sättet att märka förpackningstidpunkten är att lägga ut dagens nummer på partiförpackningar.

Då förpackningstidpunkten märks ut kan man på samma gång också märka förpackningsstorlek och storleksklass. Om etiketten har en tabell så som exemplet nedan passar den för många olika storlekar av förpackningar. Då är det bra att under tabellen skriva: Stämpeln visar förpackningsstorlek och produkternas storleksklass.

 

 

Storlek 3 kg 5 kg 10 kg
40-60 mm 123
50-70 mm
70-90 mm

Stämpeln visar förpackningsstorlek och produktens storlekssklass.

Enligt etiketten innehåller förpackningen alltså fem kg, av storlek 40-60 mm. De är förpackade 2 maj (123 är dagens nummer )

lue lisää >
Tulkitse tuotteen tuoreus oikein
Sijoita toimivaan pakkaukseen