Marknadsfrämjande avgifter och marknadsföringsavgifter


Genom marknadsföring försöker man öka konsumtionen och stärka konsumenternas positiva inställning till trädgårdsprodukter och potatis.

Marknadsföringen av trädgårdsprodukter sköts tillsammans med medlemsorganisationerna. Reklamkampanjerna planeras i huvudsak av odlarorganisationerna. Betald marknadsföringsavgift är en förutsättning för att få använda Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s hjärtbladsflagga.

Det är branschorganisationerna som samlar in marknadsföringsavgiften för de olika produktgrupperna. Reklamavgifterna uppbärs av odlarorganisationerna och de gäller alla producenter som säljer trädgårdsprodukter till konsumenter eller storkök. Betalningsgrunderna fastställs årligen. Om odlaren inte betalar marknadsföringsavgiften förlorar hen rätten att använda märket.

 

Insamlingstidtabell och -plan för reklamavgifter