Styrelse


2022 Föreningens styrelse

Johan Åberg, ordf., arbetsutskottet (SLC)
Timo Taulavuori, viceordf., arbetsutskottet (Trädgårdsförbundet rf)
Niina Kangas, arbetsutskottet (Handelsträdgårdsförbundet rf)
Tarja Matomäki 
(Frukt- och Bärodlarnas förbund)
Kenneth Forsman (Ruokakesko Oy | Kesko)
David Pettersson (SLC)
Ingrid Träskman (MTK/frilandsgrönsaksföreningarna)
Stefan Nordman (MTK:s potatisutskott)
Jyri Uimonen, (Plantskoleodlarna rf)

Som sekreterare utanför styrelsen verkar:
Katarina Lassheikki (Trädgårdsförbundet rf)