Styrelse


Föreningens styrelse år 2024

Johan Åberg, ordf., medlem i arbetsutskottet (SLC)
Niina Kangas, viceordf. medlem i arbetsutskottet (Handelsträdgårdsförbundet rf)
Tarja Matomäki 
(Frukt- och Bärodlarnas förbund)
Kenneth Forsman (Ruokakesko Oy | Kesko)
Johanna Smith (SLC)
Esamatti Känkänen (MTK/frilandsgrönsaksföreningarna)
Stefan Nordman (MTK:s potatisutskott)
Sanne Wikström, (Svenska Trädgårdsförbundet rf)

Medarbetare utanför styrelsen år 2024:

Katarina Lassheikki, sekreterare, medlem i arbetsutskottet (Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet rf)
Heidi Wirtanen, medlem i arbetsutskottet