Vegetarisk mat


Varför äta vegetariskt?

Andelen vegetarianer har de senaste åren ökat snabbt i Finland. Det finns både ungdomar och vuxna, speciellt kvinnor, som är vegetarianer.

De viktigaste orsakerna till att vara vegetarian:

  • religiösa (tex. adventister, hinduer och buddister)
  • etiska (tex. anser att det är orättvist att döda djur)
  • filosofiska (tex. vegetarisk kost är bra för den mentala balansen)
  • ekologiska (tex. det är slöseri med resurser att använda jordbruksmark för boskapsuppfödning)
  • ekonomiska (tex. det är dyrare att framställa animaliskt protein än växtprotein)
  • hälsomässiga (tex. vegetabilier har egenskaper som minskar risken för sjukdomar och befrämjar hälsan, viktkontroll)
  • nyfikenhet och trender (tex. man vill visa att man hänger med i tiden genom sin kost)