Ansökningsförfarandet


Ansökan om märkesanvändningsrätt

  • Kvalitetsmärkets användningsrätt kan beviljas företag som odlar eller som packar inhemska trädgårdsprodukter i Finland.
  • Kvalitetsansvaret är hos förpackaren och därmed kan märkesanvändningsrätten inte beviljas till förmedlare av trädgårdsprodukter.
  • Företagaren fyller i ansökningsblanketten (avtalsblanketten).
  • Den undertecknade ansökningsblanketten lämnas till Inhemska Trädgårdsprodukter, varefter föreningens styrelse behandlar ansökan och den godkända ansökan returneras till företagaren.
  • Märkesanvändningsrätten träder i kraft när företaget genomgått en auditering.

 

Odlarens märkesanvändningsavtal

Packeriets märkesanväningsavtal

Framställarens märkesanvändningsavtal (förädlade produkter)

puhtaastirentkauniistivackertkestavastihardigt