GTIN-koder


Handeln förutsätter vanligen användning av streckkoder på förpackade produkter. Majoriteten av koderna som används på grönsaker är gemensamma, till exempel har olika odlare samma kod på en kg:s morotspåsar. Inhemska Trädgårdsprodukter rf. sköter kodregistret för ätbara trädgårdsprodukter och man kan beställa koder för finländska trädgårdsprodukter av oss. Den som använder hjärtbladsmärket betalar inte för koderna. Om man inte använder hjärtbladsmärket kostar koderna 120 euro/år.
Om du ännu inte har gjort ett avtal om användning av hjärtbladsmärket så är det dags att göra det nu. Länk till avtal hittas här.

  • Behöver du en GTIN-kod för din produkt? Ta kontakt med Anna-Marja Vilander hanna.skogster@puutarhaliitto.fi

Beställ koden i god tid innan du behöver den. Till exempel kan det kan det på grund av semestrar vara långa avbrott i tjänsten som ger nya koder.

Läs mer om GTIN-koder och om möjligheten att skaffa egna företagsvisa streckoder på sidan GS1-Finland