Inhemsk trädgårdsproduktion möter dagens trender


 

 

Den finländska maten har många styrkor, såsom renhet och säkerhet. Dessa frågor har fått allt större betydelse även för konsumenter. Många konsumenter vill påverka genom sina val, och förutom näringsmässiga aspekter, uppskattas också kännedom om matens ursprung och att livsmedelskedjan är transparent. Mat finns inte enbart till för att fylla magen utan genom maten bekräftar många sin identitet, sin värdegrund och skapar välmående för kropp och själ. Finländska grönsaker är därför ett utmärkt val.

Denna webbsida har för avsikt att betjäna såväl konsumenter som matsektorns branschfolk samt tjäna som källa för information och inspiration. Avsikten är att öka konsumtion av inhemska grönsaker.

Sektionen för odlare betjänar producenter och här finns information om bland annat hur man ansöker om och använder Hjärtbladsmärket, hur man befrämjar åtgång och marknadsföring samt information om kvalitetskrav och förpackningsmärkning.

Låt oss tillsammans fortsätta det goda, långsiktiga arbetet för den finländska matproduktionen och för allas vår hälsa och vårt välmående!