Logon och broschyrer


Pakkausmerkit Pikseligrafiikka
(gif, jpg)
Vektorigrafiikka
(eps)
Vektorigrafiikka
(Free Hand)
Puhtaasti kotimainen
Kauniisti kotimainen
Kestävästi kotimainen
Rent inhemsk
Vackert inhemsk
Härdigt inhemsk
Puhtaasti kotimainen – Rent inhemsk
Kauniisti kotimainen – Vackert inhemsk
Kestävästi kotimainen – Härdigt inhemsk
Kotimaiset Kasvikset ry
(Tämä on yhdistyksen logo, ei tuotepakkauksiin)

 

  • Märket trycks i första hand i 4-färgstryck: vit, svart, flaggan och konturerna i blått (PMS 286), bladets innandöme i grönt (PMS 354).
  • Ifall att märket trycks upp i en färg, bör färgen vara blå, grön eller svart. Enfärgat vit, gul eller röd färg rekommenderas inte.
  • Märkets storlek är inte fixerad, men märkets måtts förhållanden får inte ändras.
  • I kombination med märket skall man på förpackningen märka ut förpackarens namn och produktens kvalitetsklass, 1. klass (eller klass extra). Enda undantaget för kvalitetskravet gäller matlök, där man kan märka ut 2. klass på produkten.
  • Kraven gällande namn och kvalitetsklass gäller även gurkfolie och enskilt förpackade produkters produktemballage såsom kruksallatpåsar. Då kan förpackningen framställas utan odlarens namn, ifall företagets produktions småskalighet förorsakar att en större beställning av förpackningsmaterialet blir oproportionerligt dyrt för företaget. Partier av förpackningsmaterial som inte försetts med namn skall skilt meddelas till föreningen.
  • När odlaren beställer förpackningsmaterial med kvalitetmärket, kommer leverantören av materialet att kontrollera  märkesanvändningsrätten (för i frågavarande produkt) från föreningens nätsidor.

 

Brochyrer