Kvalitetsklasser och använding av hjärtbladsmärket


Kvalitetsklasser och använding av hjärtbladsmärket

Produkterna sorteras och klassificeras enligt sina yttre egenskaper. Kvalitetsklasserna är extra klass, I klass och II klass. Produktens innehavare har ansvaret för att produkten motsvarar den angivna kvalitetsklassen.

  • Extra klass: Kvaliteten måste vara utmärkt. Produkterna måste vara felfria och typiska för sorten till färg och utveckling.
  • I klass: Produkter som är typiska för sorten, av god kvalitet. Mindre fel, så som inte påverkar produktens hållbarhet eller helthetsintryck är tillåtna.
  • II klass: Produkterna ska vara handelsdugliga. De uppfyller inte de övriga kvalitetsklassernas krav utan endast minimikraven.

EU definierar produktspecifika normer för tio olika produkter. Se närmare under Handelsnormer. För övriga produkter gäller allmänna handelsnormer och kvalitetsmärkningen är frivillig.

Hjärtbladsmärket får användas endast som tecken på god eller utmärkt kvalitet. Det här leder till att hjärtbladsmärket får användas endast på grönsaker som uppfyller kraven i extra klass eller I klass. Det enda undantaget är matlök där märket får användas också på produkter av II klass. I praktiken betyder det här att produkter märkta med hjärtbladsmärket, och som inte omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer, bör använda de kvalitetsstandard som rekommenderas av Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Förädlade varor kvalitetsmärks inte.