Insamling av och tidtabell för reklamavgifter


Insamling av och tidtabell för reklamavgifter

Inhemska Trägårdsprodukter rf:s reklamarbetsgrupp har fastställt följande marknadsföringsavgifter för 2022:

Produkter Storlek/metod Insamlingstid Tilläggsinformation
Växthusblommor 0,2 % av omsättning

+ moms

+ lökinsamling

oktober-november Handelsträgårdsförbundet
Niina Kangas
p. 045 7733 2662
niina.kangas(at)
kauppapuutarhaliitto.fi
Tomat, gurka, paprika 30 cent /100 kg + moms lokakuu

oktober

Sallat, dill, persilja, örter 15 cent/100 st + moms oktober
Andra växthusprodukter 0,2 % av omsättning + moms oktober
Groddar, skott och svamp 0,2 % av omsättning + moms november
Frilandsgrönsaker 34 € / ha (inkl. moms) november MTK:
mika.virtanen(at)mtk.fi
Ny- och matpotatis 14 € /ha + moms + packeriavgift december MTK:
antti.lavonen(at)mtk.fi
Bär 60 € /ha (moms 0%) juni Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto

Frukt- och bärodlarförbundet:
miika.ilomaki(at)puutarhaliitto.fi

Äpple 6 € / 1000 kg (moms 0%) september
Plantskoleprodukter 100 € /företag + moms december Taimistoviljelijät ry:

info@taimistoviljelijat.fi

Förädlade trädgårdsprodukter 0,2 % av omsättning (moms 0 %) december Inhemska Grönsaker:

katarina.lassheikki(at)puutarhaliitto.fi

Ladda fastställningsgrunderna för marknadsföringsavgifter (bla. packeriavgifter*) och kontonummer för betalning här

Reklamavgiftens minimisumma är 50 euro per produktkategori. En odlare som har under en hektar vardera av till exempel jordgubbar och frilandsgrönsaker betalar minimiavgiften för båda produktkategorierna. Reklamavgifterna samlas in av den organisation som representerar produktgruppen.

Minimiavgiften betalas också i de fall det är ett mellanår i odlingen. Om odlaren lämnar marknadsföringsavgiften obetald blir det en tvåårig karens, under vilken företaget inte får använda märket eller kan ansöka om det.

 

Kontouppgifter och betalningsgrunder

 

Produktgrupp: Växthusblommor, växthusgrönsaker, groddar, skott, svampar
Tilläggsuppgifter: Ta kontakt med Handelsträdgårdsförbundet. tel 045 7733 2662,

nina.kangas@kauppapuutarhaliitto.fi

 

Produktgrupp: Frilandsgrönsaker
Kontouppgifter: FI36 5723 0220 0492 95
Mottagare: VLE Oy | Viestilehdet Oy, PL 440, 00101 Helsinki
FO-nummer: 0111165-0
Tilläggsuppgifter: Viestilehdet, sköter all betaltrafik till MTK

 

Produktgrupp: Bär
Kontouppgifter: Aktia Pankki Oyj FI05 4055 2210 0002 55
Mottagare: Frukt- och bärodlarförbundet rf.
FO-Nummer 0275936-0