Insamling av och tidtabell för reklamavgifter


Insamling av och tidtabell för reklamavgifter

Inhemska Trägårdsprodukter rf:s reklamarbetsgrupp har fastställt följande marknadsföringsavgifter för 2023:

ODLARENS MARKNADSFÖRINGSAVGIFTER 1
 Produkt Mängd/metod Insamlingstidpunkt  Information
Växthusblommor 0,2 % av omsättningen + moms + insamling av blomlökar november  

 

 

 

Handelsträdgårdsförbundet:

minna.rantala@kauppapuutarhaliitto.fi

tel 09 7288 2116


Tomat, gurka, paprika 30 cent / 100 kg + moms  november
 Sallat, dill, persilja, örter  15 cent / 100 st + moms november
Övriga växthusprodukter 0,2 % av omsättning + moms november
Groddar, skott, svampar 0,2 % av omsättningen + moms november
 

Frilandsgrönsaker

 

34 € / ha (inkl. moms)

informationen samlas in i november2, faktureras i december MTK:

mika.virtanen@mtk.fi

tel 0400 544 728


Tidig och matpotatis 14 € / ha + moms + Varje företag/ gård som packar potatis betalar ytterligare packeriavgift  informationen  samlas
in i november2,    fakturering  december
MTK:

antti.lavonen@mtk.fi

tel 040 558 0512


Bär 60 euro grundavgift + 6 € per producerat ton (moms 0%)  augusti    Frukt- och bärodlarnas förbund

heidi.wirtanen@hmlry.fi

tel 040 550 0762


Äpple 6 € / producerat ton (moms 0%)  augusti
 Plantskoleprodukter  100 € / företag + moms   december   Plantskoleodlarna rf:

info@taimistoviljelijat.fi     tel 040 860 9520


Förädlade produkter  0,2 % av omsättningen

(moms   0%)

Informationen samlas in i januari2, fakture-ring i februari Inhemska Trädgårdsprodukter rf

kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi

tel 040 55 20 267

 

1OBS! Minimisumman för är 50 euro/ produktgrupp om inte annat meddelas. Till exempel betalar jordgubbs- och frilandsodlare minimiavgiften för båda produktgrupperna om arealen för vardera produkten är under 1 hektar. Marknadsföringsavgiften samlas in av produktgruppens egen organisation.

Minimisumman betalas också då det är ett mellanår i odlingen. Om odlaren lämnar marknadsföringsavgiften obetalad får odlaren inte använda märket under en karensperiod på två år.

2 OBS! Från och med 1.11.2023 är det Inhemska Trädgårdsprodukter rf. som samlar in uppgifter om frilandsgrönsaker och potatis av producenterna. Mera information ger kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi eller telefon 040 55 20 267

 


PACKERIERNAS MARKNADSFÖRINGSAVGIFTER
Produkt Mängd/Metod Insamlingstid Tilläggsinformation
 

Frilandsgrönsaker

2023: samma avgift som för odlare tillämpas, se s. 1  Informationen   samlas in i januari 3, fakturering i februari

 

MTK:

mika.virtanen@mtk.fi

tel. 0400 544 728


Växthusgrönsaker  

2023: samma avgift som för odlare tillämpas, se s. 1

Informationen samlas in i januari 3, fakturering i februari Handelsträdgårdsförbundet: minna.rantala@kauppapuutarhaliitto.fi

tel. 09 7288 2116


Bär och frukt  

2023: samma avgift som för odlare tillämpas, se s. 1

 

Informationen samlas in i januari 3, fakturering i februari    Frukt- och bärodlarnas förbund

heidi.wirtanen@hmlry.fi

tel. 040 550 0762


 

 

 

 

 

 

Potatis

År 2023:

Packade kg, €ink.moms 24%

0-200 000                      100
200 000-400 000           150
400 000-1 000 000        250
1 000 000-2 000 000     420
2 000 000-3 000 000     590
3 000 000-4 000 000     760
4 000 000-5 000 000     930

+ 170 euro / varje följande milj. kg. (inkl moms 24%)


 

 

 

 

MTK:

antti.lavonen@mtk.fi

tel. 040 558 0512


Informationen samlas in i januari 3, fakturering i februari MTK:

antti.lavonen@mtk.fi

tel. 040 558 0512

 

3 OBS! Från och med 1.1. 2024 är det Inhemska Trädgårdsprodukter rf. som samlar in uppgifterna från packerierna. Tilläggsuppgifter ger kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi eller tel. 040 55 20 267

 

Kontouppgifter och betalningsgrunder

Produktgrupp: Växthusblommor, växthusgrönsaker, groddar, skott, svampar
Tilläggsuppgifter: Ta kontakt med Handelsträdgårdsförbundet. tel 09 7288 2116,

minna.rantala@kauppapuutarhaliitto.fi

 

Produktgrupp: Frilandsgrönsaker
Kontouppgifter: FI36 5723 0220 0492 95
Mottagare: VLE Oy | Viestilehdet Oy, PL 440, 00101 Helsinki
FO-nummer: 0111165-0
Tilläggsuppgifter: Viestilehdet, sköter all betaltrafik till MTK

 

Produktgrupp: Bär
Kontouppgifter: Aktia Pankki Oyj FI05 4055 2210 0002 55
Mottagare: Frukt- och bärodlarförbundet rf.
FO-Nummer 0275936-0