Mainonnan avulla pyritään lisäämään kulutusta ja vahvistetaan kuluttajien myönteistä suhtautumista puutarhatuotteisiin ja ruokaperunaan.

Puutarhatuotteiden mainonta hoidetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Mainoskampanjat suunnitellaan pääsääntöisesti viljelijäjärjestöissä. Mainosmaksun maksaminen on edellytyksenä Kotimaiset Kasvikset ry:n sirkkalehtilipun käytölle.

Kunkin tuoteryhmän toimialajärjestö kerää viljelijöiltä markkinointimaksun. Puutarhatuotteiden mainosmaksut kerätään niin, että laskut tulevat viljelijäjärjestöiltä ja ne koskevat kaikkia tuottajia, joiden kasvikset päätyvät tuoreena vähittäis- tai suurkeittiökäyttöön. Maksuperusteet vahvistetaan vuosittain. Mikäli viljelijä ei maksa markkinointimaksua, menettää hän merkinkäyttöoikeuden.

Mainosmaksujen keräyssuunnitelma ja -aikataulu