Sokerit


muodostuvat yhdestä tai kahdesta glukoosiyksiköstä. Niitä kutsutaan sen mukaan mono- ja disakkarideiksi. Kaikki sokerit maistuvat makeilta, mutta niiden makeus on voimakkuudeltaan erilainen.

Katso glukoosi, mono- ja disakkaridi.