Ravitsemus


on kaikkien niiden toimintojen yhteisvaikutus, joilla yksilö vastaanottaa ja käyttää hyväkseen elämän ylläpitoa, kasvua ja lisääntymistä varten välttämättömän ravinnon. Ihmisen ravitsemukseen kuuluvat ruoan valinta, ruoansulatus, eritys sekä ravintoaineiden imeytyminen ja hyväksikäyttö elimistössä.

Katso ravinto.