Suomen Sydänliitto ry on laatinut helppokäyttöiset kriteerit, joilla voidaan selvittää, onko asiakkaalla mahdollisuus valita suositusten mukainen ateriakokonaisuus. Testaa täyttyykö ruoan ravitsemuksellisen laadun kriteerit sinun keittiösi tarjoamassa ruoassa.

Kriteerilomake.pdf