Rasvaliukoiset vitamiinit


ovat vitamiineja, jotka eivät liukene ruoka-aineiden ja elimistön veteen vaan ainoastaan rasvaan. Rasvaliukoiset vitamiinit imeytyvät rasvojen tavoin, ja tarpeen ylittävät määrät elimistö varastoi tavallisesti maksaan tai rasvakudoksiin. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-, D-, E-, ja K-vitamiinit.

Katso vitamiinit ja vesiliukoiset vitamiinit.