Aineenvaihdunta


eli metabolia on elimistössä tapahtuvien kemiallisten muutosten sarja, joka alkaa ravintoaineiden imeytymisestä. Aineenvaihduntaan kuuluvat rakentava aineenvaihdunta (anabolia) eli uusien kudosten ja yhdisteiden muodostuminen sekä hajottava aineenvaihdunta (katabolia) eli vanhojen kudosten hajoaminen ja energian tuotanto.