Ravitsemussanasto


Rasva

tarkoittaa ruoan sisältämää kemiallista yhdistettä. Toisaalta esim. kasviöljyä, voita ja margariinia kutsutaan rasvoiksi, vaikka ne täsmällisemmin ilmaistuna ovat ravintorasvoja. Rasvapitoisia ruoka-aineita luonnostaan ovat lähinnä eläinkunnan tuotteet: maito ja maitovalmisteet, liha ja lihavalmisteet, kala sekä kananmunat. Eläinkunnan tuotteissa on valittavana myös vähärasvaisia tai lähes rasvattomia tuotteita.

Yleensä kasvikunnan ruoka-aineissa, viljassa, vihanneksissa, juureksissa sekä hedelmissä ja marjoissa on erittäin vähän tai ei lainkaan rasvaa. Kasvikunnan tuotteista poikkeuksellisesti pähkinöissä ja siemenissä on rasvaa, joka on kuitenkin sydämen ja verisuonien kannalta hyvää eli tyydyttymätöntä rasvaa. Pähkinöitä ja siemeniä tulee siitä huolimatta käyttää kohtuullisesti, sillä niistä saa myös runsaasti energiaa.


Rasvaliukoiset vitamiinit

ovat vitamiineja, jotka eivät liukene ruoka-aineiden ja elimistön veteen vaan ainoastaan rasvaan. Rasvaliukoiset vitamiinit imeytyvät rasvojen tavoin, ja tarpeen ylittävät määrät elimistö varastoi tavallisesti maksaan tai rasvakudoksiin. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-, D-, E-, ja K-vitamiinit.

Katso vitamiinit ja vesiliukoiset vitamiinit.


Ravinto

on kaikki ihmisen hyväkseen käyttämät ruokaineet, jotka ovat välttämättömiä elämän ylläpitoa, kasvua ja lisääntymistä varten.

Katso ruoka-aineet.


Ravintoaine

Epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet ja alkuaineet, joita ravinto sisältää. Tärkeimmät ryhmät ovat valkuaisaineet, hiilihydraatit, rasvat, vitamiinit, kivennäisaineet ja vesi. Lue lisää ravintoainesivuilta.

Katso ravinto.


Ravintoainetiheys

kertoo ravintoaineiden määrän tiettyä energiamäärää (esim. 10 MJ tai 1 000 kcal) kohti laskettuna. Mm. vihanneksilla, marjoilla ja hedelmillä on suuri ravintoainetiheys eli ne sisältävät runsaasti välttämättömiä ravintoaineita suhteessa niistä saatuun energiamäärään.

Katso ravintoaine.


Ravintokuitu

Viljavalmisteissa, juureksissa, vihanneksissa, marjoissa, hedelmissä ja pähkinöissä esiintyviä hiilihydraatteja kuten selluloosa, hemiselluloosa, ligniini ja pektiini. Ravintokuidut ovat kasvikunnan tuotteista saatavia ruoansulatuskanavassa sulamattomia yhdisteitä. Ravintokuitu jaetaan liukenevaan ja liukenemattomaan kuituun. Ravintokuiduilla on monia positiivisia vaikutuksia terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien riskin ehkäisemisessä.

Katso selluloosa, hemiselluloosa, ligniini, pektiini, liukeneva-, liukenematon kuitu.


Ravitsemus

on kaikkien niiden toimintojen yhteisvaikutus, joilla yksilö vastaanottaa ja käyttää hyväkseen elämän ylläpitoa, kasvua ja lisääntymistä varten välttämättömän ravinnon. Ihmisen ravitsemukseen kuuluvat ruoan valinta, ruoansulatus, eritys sekä ravintoaineiden imeytyminen ja hyväksikäyttö elimistössä.

Katso ravinto.


Ruoka

Aineet, joita ihminen syö ensisijaisesti näläntunteen, mutta myös mm. emotionaalisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi.


Ruoka-aine

Tuote tai valmiste, jota käytetään sellaisenaan ravinnoksi tai josta valmistetaan ruokaa eri tavoin käsiteltynä.

Katso ravinto ja ruoka.


Ruoka-aineympyrä

Ruoka-aineympyrä kuvaa suositeltavien ruoka-aineiden keskinäistä suhdetta ruokavaliossa. Ruoka-aineet jaotellaan ruokaympyrässä ravintoainesisällön mukaan kuuteen ruoka-aineryhmään:
– kasvikset (vihannekset, juurekset, marjat ja hedelmät),
– peruna
– viljavalmisteet
– maitovalmisteet
– liha, kala, kananmuna
– ravintorasvat
Lakto-(ovo)vegetaarit korvaavat liha, kala, kananmunaryhmän palkokasveilla, siemenillä ja pähkinöillä.


Ruokavalio

on yksilön ruoakseen käyttämät ruoka-aineet ja ruoat kokonaisuutena.

Katso ruoka-aine ja ruoka.